Bitcoin5 เคล็ดลับกา...
 
Notifiche
Cancella tutti
Bitcoin5 เคล็ดลับการปกป้องเหรียญ
Bitcoin5 เคล็ดลับการปกป้องเหรียญ
Gruppo: Registrato
Registrato: 2021-06-18
New Member

Su di me

ภัยคุกคามสำหรับ Bitcoin ซึ่งมีทั้งการโกงและการแฮ็ก รวมถึงการโจมตีจากช่องโหว่ของเบราว์เซอร์ที่ใช้ เมื่อพูดถึงความพยายามในการขโมยเหรียญ cryptocurrency ส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่เบราว์เซอร์ที่ใช้งานส่วนใหญ่ เพราะต้องใช้ในการเข้าถึงเว็บเทรด เพื่อซื้อหรือเพื่อขายสินทรัพย์ crypto วิธีที่ง่ายที่สุดในการโจมตีคือการ ฟิชชิง โดยการฟิชชิ่งจะนำผู้ใช้ไปยังเว็บปลอมที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับ และจะมีการหลอกให้ป้อนข้อมูลสำคัญ โดยใช้การโน้มน้าวว่าจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่าง อ่านบทความป้องกัน Bitcoin เพิ่มเติมที่เว็บไซต์เท่านั้น

Social Networks
Attività utente
0
Post Forum
0
Discussioni
0
Domande
0
Risposte
0
Commenti alle domande
0
Apprezzati
0
Like ricevuti
0/10
Valutazione
0
Post sul blog
0
Commenti sul blog
Condividi: